Ope: 10 – 18 (16)
Mat: 08 – 21 (09 – 20)
Avvikande opningstider

Elektronisk gåvekort

Her kan du betala og aktivera eit tomt gåvekort du vil gi bort. Tomme gåvekort får du i alle butikkane på Fjord’n senter.

Capri ope:

Måndag–laurdag kl. 11–21
Sundag kl. 13–21

Vinmonopolet ope:

Torsdag kl. 12–17
Fredag kl. 12–17
Laurdag kl. 12–16
(Stengt dei andre dagane)

Utvidinga av Fjord'n senter

Det er gledeleg at første spadetak snart kan takast i utbygginga av senteret. No er ny parkeringsplass ferdig asfaltert og klar til å takast i bruk, noko som gjer det mogleg å starta utbygginga av sjølve senteret.

Nye bygget vert på totalt ca. 4 600 m2, derav overbygget torg på ca. 1 000 m2 mellom eksisterande bygg og nybygget. Ny Spar-butikk i nybygget blir på ca. 1 200 m2. Ellers er nye bygget fylt opp med kontorer til Fusa Kommune, deriblant ny helsestasjon og helsesenter. Tombre Fiskeanlegg vert også leigetakar i nybygget.

Spar-butikken flyttar altså ut av gamlebygget, og det frigjer plass til nye aktørar. Det er teikna kontrakt med Link-Brands som får ein 300 m2 stor butikk med merkevare til born, damer og herrar. Apoteket flyttar til større lokale, der Spar er plassert i dag. I tillegg vert kafeen flytta til området der det er post-ekspedisjon i dag, med sittegrupper i det nye torg-bygget. Me gler oss til nye bygget kan takast i bruk, september 2019.

Fjord'n senter Fjord'n senter modell 1
					 Fjord'n senter modell 2

Avvikande opningstider

 

Vitusapotek Fusa

Måndag–fredag kl. 10.00–17.00
Torsdag kl. 10.00–18.00
Laurdag kl. 10.00–16.00

www.vitusapotek.no

 

Capri

Kvar dag kl. 11–21

klikk her for meny

 

Sparebanken Vest

Vi har ope for drop-in:
onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–12.00
 
Rådgjeving (timebestilling)
Onsdag 08.00–16.00
Torsdag 08.00–18.00
Fredag 08.00–16.00

Kundeservice, tlf. 915 05555:
Alle dagar kl. 07.00–23.00,
inkludert laurdag og sundag
men ikkje heilagdagar

www.spv.no

Vinmonopolet

Torsdag kl. 12.00–17.00
Fredag kl. 12.00–17.00
Laurdag kl. 12.00–16.00
(Stengt dei andre dagane)