Ope: 10 – 18 (16)
Mat: 08 – 21 (09 – 20)
Avvikande opningstider

Elektronisk gåvekort

Her kan du betala og aktivera eit tomt gåvekort du vil gi bort. Tomme gåvekort får du i alle butikkane på Fjord’n senter.

Få senteravisa på e-post!

Ønskjer du å fylgja med på tilboda våre men får ikkje senteravisa i posten? Meld deg på e-postlista vår!

Klikk her for å få senteravisa og anna informasjon direkte til innboksen din.

Vinmonopolet ope:

Torsdag kl. 12–16
Fredag kl. 12–17
Laurdag kl. 12–15
(Stengt dei andre dagane)

Spennande utvikling for Fjord'n senter

Vi har akkurat lagt bak oss eit år med fortsatt positiv utvikling for Fjord'n senter. Omsetninga for butikkane i senteret auka med 3,9% i 2014 til 83 mill. kroner. Dette er noko over gjennomsnittet for kjøpesenter i Noreg og ser vi på dei siste 5 åra har Fjord'n senter hatt ei salsutvikling langt over andre senter. No ser vi fram til at senteret skal få vinmonopolutsal og gjennom det styrka sin posisjon som handlesenter for vår region. Samtalar med Vinmonopolet pågår og målsetjinga er å opne vin monopolutsalet før sommaren 2015.

Alt areal i senteret er leigd ut og fl eire butikkar ynskjer seg meir plass for å kunna tilby kundane eit endå breiare vareutval. Vi har difor sett i gang prosjektering av ei stor utviding for senteret. Arkitekten har lagt fram ei skisse for styret som ser veldig spennande ut. Denne skal ein no gå gjennom før den vil bli drøfta med Fusa kommune og kommunen sine politikara. Det blir spennande å sjå korleis denne vert motteken.

Midt i denne travle tida må vi klare oss utan senterleiar Vigdis Øvreeide som har styrt senteret med stø hand dei siste åra. Vigdis skal ut i morspermisjon frå 1. februar 2015. I perioden Vigdis skal ha permisjon har vi vore så heldige at vi har fått Michele Hjelle til å gå inn i senterleiarrolla. Vi er veldig glad for at Michele med sin breie kunnskap om senteret har sagt seg villig til å påta seg denne utfordringa så lenge Vigdis har permisjon.

Erling Syvertsen
Styreleiar, AS Sambygg

PS! Fjord’n senter har fått 48 m kaiplass berre 60 m frå senteret,
og ynskjer alle båtfolk velkomen innom!

Morten Holmefjord

Foto: Morten Holmefjord/
Os & Fusaposten

Avvikande opningstider

 

Vitusapotek Fusa

Måndag – fredag kl. 10.00–17.00
Torsdag kl. 10.00–18.00
Laurdag kl. 10.00–16.00

www.vitusapotek.no

 

Sparebanken Vest

Rådgjeving/ekspedisjon Fjord’n Senter
f.o.m. 15. mai t.o.m. 31. august:
Måndag – fredag kl. 10.00–15.00
Torsdag kl. 10.00–17.00

F.o.m. 01. september t.o.m. 14. mai:
Måndag – fredag kl. 10.00–15.30
Torsdag kl. 10.00–17.30

Kundeservice, tlf 05555:
Alle dagar kl. 07.00–23.00,
inkludert laurdag og sundag
men ikkje heilagdagar

www.spv.no

Vinmonopolet

Torsdag kl. 12–16
Fredag kl. 12–17
Laurdag kl. 12–15
(Stengt dei andre dagane)